Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Stocksund

Friska Tag Sjukgymnastik AB
Org.nr: 556475-1476
Bolaget skall bedriva sjukgymnastik, undervisning inom sjuk- och hälsovård, försäljning av sjukvårdsmaterial samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet ...
Hud och Pharma M N HB
Org.nr: 969649-5101
Konsultverksamhet inom hälsovård, sjukvård, inkluderande utförande av läkarvård främst inom specialiteten hud, samt pharmaceutisk verksamhet.
Medical Applied Products AB MAPAB
Org.nr: 556495-7032
Bolaget skall bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av medicinska produkter och teknologi, däribland produktion av utrustning, tillhandahållande av service samt utvecklingsarbete i anslutning därtill. Vida ...
Ölandsnaprapaten Siv Tornegård Kommanditbolag
Org.nr: 916528-7401
Naprapatmottagning, friskvård, förebyggande hälsovård, sälja utrustning och produkter, rådgivning inom frisk- och hälsovård, kursverksamhet, träningsprogram och träningsledning samt fastighets- och värdepappersaffärer - ...