Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Sollentuna

Cedif AB
Org.nr: 556460-8684
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom organisation, utbildning och ledarskap. Bolaget bedriver även skjuk- & hälsovård, medicinsk konsultation inom området dermatologi, intygsutförande, ...
Elander Medicare AB
Org.nr: 556956-8602
Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva verksamhet inom sjukvård och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Förvaltningsaktiebolaget Kanalen
Org.nr: 556264-9615
Föremålet för bolagets verksamhet är att förvalta fast egendom och värdepapper såsom aktier, obligationer, konvertibla skulde- brev och andra värdepapper, bedriva friskvård och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Husläkarna i Sollentuna AB
Org.nr: 556468-4198
Bolaget skall bedriva hälsovård och'eller annan vård samt därmed förenlig verksamhet.
INNEX HB
Org.nr: 916636-7467
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva verksamhet inom sjukvård och hälsovård samt därtill förenlig verksamhet.
Konsulto AB
Org.nr: 559022-0116
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva medicinsk hälso- och sjukvård, friskvård, konsultationer inom sjukvård, utbildning, uthyrning av personal, organisations-, ledarskaps-, kvalitets- och verksamhetsutvecklin ...
Merkx Konsult AB
Org.nr: 556623-4562
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva personaladministration, såsom ekonomi- och löneadministration, ekonomiska och arbetsrättsliga konsultationer, affärs- och produktutveckling, utge studiehjälp såsom läxläsning till ...
Nålsögat AB
Org.nr: 556829-6577
Aktiebolaget ska driva flera verksamheter. Dessa är: Social omvårdnad, Missbruksrehabilitering, Hälsovård och friskvård. Arbete inom arkitektur och stadsplanering, Kultur- verksamhet och foto, Innovationer samt utvecklin ...
Ortopedisk Manuell Fysioterapi i Sollentuna AB
Org.nr: 556760-4250
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva sjukgymnastisk verksamhet - diagnostik, behandling och träning. Utbildningsverksamhet inom sjukgymnastik, medicin och hälsovård. Försäljning av produkter inom sjukgy ...
ProDite AB
Org.nr: 556959-7825
Bolaget ska bedriva konsultationsverksamhet inom medicin, hälsovård och ingenjörsvetenskap samt konsultationsverksamhet inom psykologi och samtalsterapi. Bolaget ska även bedriva handel med värdepapper.
PW Findahl Healthcare AB
Org.nr: 556665-1096
Bolaget skall bedriva hälsovård genom olika kroppsrelaterade behandlingar och träningsprogram, stresshantering, utbildning, inköp och försäljning av hälsoprodukter, finansiell verksamhet, dock ej sådan som avses i lag om ...
RiverRock AB
Org.nr: 556625-6219
Bolaget ska bedriva produkt- och idéutveckling inom motion, frisk- skönhets- och hälsovård, även investera i och drift av sådana anläggningar, både i Sverige och utomlands och därmed förenlig verksamhet.
Sebigy AB
Org.nr: 556643-7306
Aktiebolagets verksamhet ska vara att förse företag och organisationer med kvalificerade konsulttjänster inom området informationsteknologi, utveckling av applikationer, system, ramverk och produkter inom databranschen, ...
Senatrix Konsulting AB
Org.nr: 559015-2434
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva sjuk- och hälsovård samt utbildning inom sjuk- och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Skorpan Holding AB
Org.nr: 556627-1473
Bolaget ska äga och förvalta andelar i anläggningar inom motion, frisk- och hälsovård, både i Sverige och utomlands, samt därmed förenlig verksamhet.
SMS Hälsokliniken HB
Org.nr: 969753-4494
Försäljning av vårdtjänster inom hälsovård och sjukvårdsområdet. Import och export av medicinska och tekniska produkter. Bygg och städning.
Sport & Rehabkonsult Ewa Heidvall AB
Org.nr: 556613-3327
Bolaget skall bedriva sjukgymnastik samt utbildning inom området sjuk- och hälsovård samt utveckla medicinska engångsartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
VK Nacka AB
Org.nr: 556602-6703
Bolaget ska bedriva frisk- och hälsovård, rehabilitering samt därmed förenlig verksamhet.