Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Piteå

Doktorerna Isaksson i Piteå AB
Org.nr: 556896-1642
Aktiebolaget ska bedriva läkarmottagning inom sjuk- och hälsovård med behandling, operation och övervakning. Bolaget ska även hålla utbildningar och föreläsningar inom branschen, samt därmed förenlig verksamhet.
Hemlunda i Norr AB
Org.nr: 556893-5299
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inriktat mot redovisning, övrig administration, affärsutveckling, projekt- och företagsledning, hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
LT Skandinavia AB
Org.nr: 556582-5980
Föremålet för bolagets verksamhet är att förmedla försäljning av konsumtionsartiklar inom hemvård, personvård och hälsovård. Bolaget ska även bedriva ledarskapsträning och utbildnings- verksamhet inom marknadsföring och ...
Medicalex AB
Org.nr: 556938-7755
Konsultverksamhet inom medicin och läkarkonsten. Hyrläkare, stafettläkare, företagsläkare, vikarie som läkare inom traditionella sjuk-, företags- och friskvården. Konsultläkare. Föreläsningar, utbildningar, föredragshåll ...
Persson Colour & Cure AB
Org.nr: 556811-7773
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva hälsovård, medicinska konsultationer, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.