Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Östersund

Företagsspecialisten i Östersund AB
Org.nr: 556537-0292
Bolaget skall bedriva verksamhet genom rådgivning inom företagsledning, ekonomi och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Lisspers Utveckling och Forskning HB
Org.nr: 969639-3546
Konsult- och tjänsteverksamhet inom beteendevetenskap och hälsovård såsom psykoterapi, handledning, utbildning och forskning.
Psykolog- och läkartjänst i Östersund AB
Org.nr: 556931-3447
Bolaget ska bedriva hälsovård, utbildning, konsulttjänster, äga och förvalta fastighetr samt annan därmed förenlig verksamhet.
STORSJÖBYGDENS HÄLSOVÅRD HB
Org.nr: 916591-0218
Hälsovård med utbildning och forskning.