Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Oskarshamn

Alex Medical AB
Org.nr: 556851-5984
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet specialisttjänster inom hälsovård samt med detta förenliga tjänster.
Arbete & Hälsa i Oskarshamn AB
Org.nr: 556995-7037
Bolaget skall bedriva arbetsrelaterad sjuk- och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Hälsokonsult Celcus AB
Org.nr: 556603-5696
Bolaget skall driva sjuk- och hälsovård, uthyrning av personal inom hälsovårdssektorn, forskning och utbildningsverkamhet inom sjuk och hälsovårdsområdet. Bolaget skall även kunna äga och förvalta fastigheter och värdepa ...
Karlberg Consulting Rotvik AB
Org.nr: 556963-1467
Aktiebolagets verksamhet skall vara utveckling och försäljning av kunskap och tjänster inom kvalitetscertifiering och internrevision, arbetsmiljö, hälsovård, distriktsvård och därmed förenlig verksamhet.
Oktodor Medic AB
Org.nr: 556980-9154
Aktiebolaget ska erbjuda tjänster inom specialist hälsovård till sjukhus och Landsting inom Sverige.