Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Norrköping

Berell IT AB
Org.nr: 556770-4514
Bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom data såsom infrastrukturprojekt, CAD- och PC-system, försäljning av programvaror för CAD, säkerhetslösningar och systemapplikationer samt bedriva hälsovård och äg ...
Citykliniken i Norrköping AB
Org.nr: 556446-9814
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva friskvård, hälsovård, naprapat klinik och därmed förenlig verksamhet.
Corell Urologi och Kirurgi AB
Org.nr: 556251-4959
Bolaget skall driva sjuk- och hälsovård samt driva handel med därtill hörande produkter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ek-ZON HB
Org.nr: 969664-6968
Alternativ sjuk- och hälsovård såsom zonterapi, massage, akupunktur samt därmed förenlig verksamhet. Spa och kursverksamhet. Kursverksamheten avser kurser i t.ex massage, zonterapi, akupunktur och stresshantering. Konsul ...
Hud & Hälsocenter Dermacare i Östergötland AB
Org.nr: 556816-5103
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva hudvård, medicinsk vård och skönhetsvård och därtill hörande verksamhet. Bolaget skall även bedriva förebyggande hälsovård och därtill hörande verksamhet samt bedriva utbi ...
Hör Upp i Norrköping AB
Org.nr: 556519-7596
Bolaget skall bedriva sjuk- och hälsovård inom öron-, näsa- och halsområdet samt flygmedicin ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Norrköping Thai Fast Food AB
Org.nr: 556578-3163
Bolaget skall bedriva import av matvaror, restaurangverksamhet, förvaltning av fast egendom, förebyggande hälsovård samt diagnostik och behandling av hjärt- och invärtes medicin, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Thomas Jonsberg Kirurgmottagning AB
Org.nr: 556901-7261
Bolagets verksamhet är sjuk- och hälsovård, handel med sjukvårds- produkter, utbildning och därmed förenlig verksamhet.
World Class i Östergötland AB
Org.nr: 556799-3620
Friskvård och hälsovård