Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Nacka

Danvikens Hälsoforum AB
Org.nr: 556591-8587
Bolaget ska bedriva frisk- och hälsovård samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Dece Lindeen HB
Org.nr: 969733-4853
Bolaget ska bedriva översättningstjänster, bokföring och marknadsföring samt konsultationer inom det medicinska området(hälsovård) samt därmed förenlig verksamhet.
DocO Health Care AB
Org.nr: 556752-5398
Bolaget ska bedriva sjuk- och hälsovård, allmänmedicinsk verksamhet, medicinsk konsultverksamhet, läkarleasing, uthyrning, utbildning och handledning av sjukvårdspersonal, rehabilitering, hälsokontroller samt rådgivning, ...
JB Kollberg & Company AB
Org.nr: 556530-3996
Bolaget skall idka partihandel med kläder, skor, kemikalier, hemtextilier och skinnvaror samt bedriva utbildning inom områden data, Internet, hälsovård och språk samt byggnation och försäljning av småhus och industrihus ...
Maja Reichard AB
Org.nr: 556927-4102
Bolaget skall bedriva idrottsverksamhet, PR, marknadsförings- tjänster, föreläsningar, hälsovård, förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
One Nation Design HB
Org.nr: 969762-6688
Bolaget skall i sin sin verksamhet bedriva konsultationer, produktutveckling och försäljning av skor, kläder, väskor, glasögon, heminredning samt sjukvård, hälsovård samt kosmetisk behandling. Dessutom bedriva handel med ...
ProAlci AB
Org.nr: 556274-6007
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, ekonomisk konsult- verksamhet, dels i egen regi, dels genom uthyrning av personal samt därmed förenlig verksamhet. Vidare kommer bolaget att driva detalj- och grossisthandel, ...
Sickla Hälsocenter AB
Org.nr: 556628-3403
Bolaget skall bedriva sjuk- och hälsovård och därtill knuten utbildning och undervisning, bemanningsverksamhet samt äga och förvalta aktier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Sturebadet Marina Tower AB
Org.nr: 556889-7531
Bolagts verksamhet skall vara att tillhandahålla tjänster inom bad, motion och hälsovård, handel med motions-, friskvårds- och skönhetsartiklar samt annan med nämnda verksamheter förenlig verksamhet.