Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Linköping

Convivo HB
Org.nr: 916751-0198
Medicinsk verksamhet inkluderande sjuvård, hälsovård, företagshälsovård, utbildning, konsultverksamhet och rådgivning. Generell undervisning. Konstnärlig verksamhet, företrädesvis sång och musikarrangemang, grafik och fo ...
Cordinator Management i Linköping AB
Org.nr: 556944-0976
Bolaget skall bedriva management konsulting, Sjuk- och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Gott Val AB
Org.nr: 556995-4273
Aktiebolaget ska bedriva uthyrning av personal inom sjuk- och hälsovård samt utbildning, föredrag och projekt inom sjuk- och hälsovård jämte därmed förenlig verksamhet.
HBet Allmännläkarkonsult, Linköping
Org.nr: 916693-5586
Läkarvård och hälsovård samt handledning och undervisning i hälso- och primärvård.
Hospitalskliniken i Linköping AB
Org.nr: 556920-1899
Aktiebolaget ska bedriva sjuksköterskemottagning, sjukvård, hälsovård (förebyggande hälsovård), hälsorådgivning, utbildning och kurser i hjärt- och lungräddning. Konsultläkare knuten till verksamheten.
Hälsobyggarna Sverige AB
Org.nr: 556922-1277
Försäljning av friskvårdsutrustning. Tandläkarverksamhet. Tandhygienistverksamhet. Direktförsäljning, provision. Biltransportverksamhet, Taxi. Frilansjournalistik. Konsultverksamhet och företagsutveckling inom tandvård o ...
Hälsokällan i Valla HB
Org.nr: 969659-3111
Frisk- och hälsovård, massage med inriktning mot företag. Försäljning av hälsovårdsprodukter till företag och privatpersoner.
Karanis Sweden AB
Org.nr: 556986-2187
Aktiebolaget ska bedriva import av livsmedel och uthyrning av personal inom sjuk- och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
KVJ Medicinkonsult HB
Org.nr: 916691-0746
Läkar- och hälsovård, upplysningsverksamhet i hälso- och sjukvårdsfrågor samt forskningsverksamhet.
Milly Medical AB
Org.nr: 556552-3353
Bolaget skall bedriva verksamhet inom företagshälsovård samt sjuk- och hälsovård, konsultverksamhet och kursverksamhet inom sjukvård och informationsteknologi, äga, köpa och sälja aktier och andra värdepapper samt idka d ...
Mölk Invest AB
Org.nr: 556287-5368
Föremålet för bolagets verksamhet är utbildning och utveckling av människor, företag och organisationer. Projektinnovation och projektledning. Design, reklambyråverksamhet och marknads- konsulter. Psykosocial hälsovård f ...
Patientia AB
Org.nr: 556836-4201
Bolaget skall bedriva sjuk- och hälsovård, rehabilitering, utbildning och konferenser inom friskvård, hotell- och vandrarhemsverksamhet, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Roro Invest AB
Org.nr: 556762-8291
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utbildning inom sjuk- och hälsovård samt bedriva forskning och utveckling inom sjuk- och hälsovård samt förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Suphu's Academy AB
Org.nr: 556725-9550
Bolaget skall bedriva hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Sövservice AB
Org.nr: 556754-6527
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva sjuk- och hälsovård, uthyrning av personal inom hälsovårdssektorn samt äga och förvalta värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Tobias Andersson Teknik & System AB
Org.nr: 556545-9822
Bolaget ska bedriva försäljning av varor samt konsult- och utbildningstjänster inom databranschen avseende installation och utbildning beträffande affärssystem, datakommunikation mellan olika företag och orter, nätverk i ...
X-Hälsocenter AB
Org.nr: 556809-9450
Bolagets verksamhet är att bedriva friskvård- och hälsovård, rehabilitering, utbildning, konsultation inom hälsovård, att bedriva försäljning av friskvårdsprodukter och därmed förenlig verksamhet.