Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Lidköping

Avonova Sverige AB
Org.nr: 556560-6018
Bolaget skall i egen regi eller via dotterbolag bedriva frisk- och hälsovård samt ledarskap och organisationsutveckling genom tillhandahållande av konsulttjänster inom dessa områden. Vidare ska bolaget bedriva sjukvård s ...
Avonova Vård i Jönköpings län AB
Org.nr: 556481-0330
Aktiebolagets verksamhet ska vara sjuk- och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Avonova Vård i Värmland AB
Org.nr: 556931-6192
Aktiebolagets verksamhet ska vara sjuk- och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Avonova Vård i Västra Götaland AB
Org.nr: 556757-5708
Aktiebolagets verksamhet ska vara sjuk- och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Bjelkin och Winther AB
Org.nr: 556797-2822
Bolaget ska bedriva hälsovård och sjukvård inom området ögonsjukdomar, bedriva kursverksamhet inom hälsovård och sjukvård, bedriva konsultverksamhet med rådgivning inom hälsovård och sjukvård gentemot rådgivningssidor på ...
Bjelkin och Winther HB
Org.nr: 969735-4786
Hälsovård, sjukvård, utbildning, värdepappersplacering.
Lidköpings vaccinationsmottagning AB
Org.nr: 556853-4233
Sjuk- och hälsovård, hälsoundersökningar samt vaccinationer.
Per Salgård AB
Org.nr: 556596-8368
Bolaget skall bedriva tandvård, konsult- och utbildnings- verksamhet inom hälsovård samt handel med och förvaltning av fast och lös egendom, företrädesvis avseende värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.