Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Lidingö

add relocation sthlm AB
Org.nr: 556918-5308
Företaget ska bedriva konsultverksamhet och leverera tjänster inom relocation såsom att hjälpa företag med sina nyrekryteringar framförallt från andra länder, med bland annat temporär bostad, myndigheter, skolor, folkbok ...
Aktiebolaget Brankli
Org.nr: 556078-0594
Bolaget skall bedriva agenturverksamhet och telefonförsäljning med huvudsaklig inriktning på husgeråd och litteratur samt marknadsföring av produkter och tjänster dels genom traditionella metoder samt därmed förenlig ver ...
ALK Trade and Marketing AB
Org.nr: 556537-5804
Bolaget skall bedriva handel och konsultuppdrag mellan Sverige-Kina, företrädesvis avseende industriprodukter inom transportsektorn samt hälsovård, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Axarma AB
Org.nr: 556891-7172
Bolaget skall bedriva rådgivning inom affärsutveckling, frisk- och hälsovård, ledarskap, ekonomi, företagsstrategi, personal- utveckling, samt förvärva, förvalta och sälja fastigheter, förvärva, utveckla och sälja bolag, ...
Chanelle Real Estate AB
Org.nr: 556675-1516
Bolaget ska bedriva förvärv och förvaltning av fastigheter, uthyrning av inredning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska ävensom bedriva konsultverksamhet inom sjuk- och hälsovård.
EM SENNERMALM KONSULT AB
Org.nr: 556441-5643
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och juridik och därmed förenlig verksamhet. Bolaget bedriver även friskvård och hälsovård och därmed förenlig verksamhet.
Form & iform AB
Org.nr: 556906-3240
Bolaget skall driva hälsovård inom fysioterapi, sjukgymnastik samt idrottslig verksamhet, hantverk, utbildning, produktdesignverksamhet inom industri och grafisk produktion, utformning och programering av webbsidor.
Frejborg Fastighets AB
Org.nr: 556325-8317
Bolaget skall självt eller genom dotterbolag bedriva handel med hälsoprodukter, hälsovård, äga och förvalta fast och lös egendom, aktier samt idka därmed förenlig verksamhet.
GPM Medical AB
Org.nr: 556989-9056
Aktiebolaget ska importera och försälja medicinteknisk utrustning samt läkemedel, bedriva personaluthyrning och konsultverksamhet inom sjuk- och hälsovård, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verkamhet.
Grafologica AB
Org.nr: 556284-7128
Bolaget skall bedriva grafisk verksamhet innefattande framställning av orginal och tryck, handel med grafisk utrustning, konstruktion av grafisk apparatur samt konsulttjänster inom marknadsföring och marknadskommunikatio ...
HBET NARCISSEN FRISK OCH HÄLSOVÅRD
Org.nr: 916603-2830
UTHYRNING AV SOLARIUM SAMT SKÖNHETS- OCH KROPPSVÅRD
Islinge Gårds Läkarmottagning AB
Org.nr: 556413-0416
Bolaget skall bedriva sjuk- och hälsovård samt idka därmed förenlig verksamhet.
Pendenta AB
Org.nr: 556760-4987
Bolaget ska bedriva tandvård, utbildning, konsultarbeten samt handel inom tandvård, produktion och distribution av tandtekniska arbeten, administration av tandvårdsföretag samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall ä ...
SKÄRSÄTRA LÄKARMOTTAGNING HB
Org.nr: 916611-8282
LÄKARPRAKTIK OCH FÖREBYGGANDE HÄLSOVÅRD
Tandläkare Ulla Paul AB
Org.nr: 556745-9325
Bolaget ska bedriva tandvård, sjuk- och hälsovård, forskning, utveckling och utbildning samt idka konsultverksamhet inom dessa områden samt göra kort och långa penningplaceringar.
Wangensten Consulting AB
Org.nr: 556902-1743
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende företagsorganisation, konsultverksamhet inom life science, sjuk- och hälsovård, läkemedelsutveckling, förändringsledning, förvaltning och handel med fastigheter och finansie ...