Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Kristianstad

Anort KB
Org.nr: 969772-7783
Behandlande och förebyggande sjuk- och hälsovård, utbildning och föreläsning samt därmed förenlig verksamhet.
Glömstapoolen Syd AB
Org.nr: 556978-0298
Aktiebolaget skall bedriva hälsovård, bemanning inom hälsovård samt omvårdnad i hemmet och övriga hushållsnära tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Klara Håkansson Body 'n Soul AB
Org.nr: 556712-3780
Bolaget skall bedriva läkarpraktik, frisk och hälsovård samt därmed sammanhängande verksamhet. Bolaget skall ävensom äga och förvalta fast och lös egendom.
Kompetensen i Kristianstad AB
Org.nr: 556982-6976
Bemanning av kompetenta konsulter inom yrkesspecifika områden till privata och offentliga kunder med inriktning hälsovård, undervisning och teknik. I samarbete med andra bemanningsföretag eller genom direkt kontakt med k ...
Läknu AB
Org.nr: 556597-1362
Bolaget skall bedriva läkarvård och hälsovård samt utbildning och information inom området samt kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Petrursus AB
Org.nr: 556963-5773
Bolaget ska bedriva sjukvård, hälsovård, friskvård och personlig utveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Studio Capellino AB
Org.nr: 556648-6469
Bolaget skall bedriva frisersalong, hälsovård såsom massage, hudvård, forvård och bad ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Viktkliniken i Kristianstad AB
Org.nr: 556700-5136
Bolaget ska bedriva inköp och försäljning av hälsoprodukter, konsultationer och utbildning inom frisk- och hälsovård. Inköp och försäljning av fiskeredskap samt konsultation och handel med fiske. Uppfödning av och handel ...