Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Kista

ENCare AB
Org.nr: 556778-1728
Bolaget skall bedriva affärsverksamhet med inriktning på förbättringsåtgärder inom sjuk- och hälsovård främst med stöd av IT samt därmed förenlig verksamhet.
Kistakliniken AB
Org.nr: 556794-1165
Bolaget ska bedriva försälning inom frisk- och hälsovård samt annan därmed förenlig verksamhet.
Pharma & hälsovård STHLM AB
Org.nr: 556523-8598
Bolaget skall bedriva handel med naturläkemedel, kosttillskott, medicinska instrument, sjukvårdsartiklar, ortopediska artiklar, kosmetik och fotvårdsartiklar, tekniska- och elektroniska hygienartiklar, biologiska och hom ...
Trygg Ungdom Sverige AB
Org.nr: 559029-3840
Bolaget skall bedriva sjuk- och hälsovård, konsultverksamhet inom affärs-, personal- och systemutveckling, medicinsk konsult- verksamhet samt handel med lös egendom inom ovanstående områden ävensom annan därmed förenlig ...