Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Karlstad

Alternalia AB
Org.nr: 556413-7031
Bolaget skall driva allergimottagning, undervisning och uthyrning av tjänster (konsultverksamhet) inom frisk- och hälsovård, handel med frisk- och hälsovårdsprodukter. Bedriva handel med värdepapper, fastigheter, bedriva ...
F Partners AB
Org.nr: 556726-5011
Bolaget skall bedriva uthyrning och handel med fastigheter, handel med aktier och värdepapper samt andra finansiella instrument, handel med bilar samt därmed förenlig verksamhet, konsultverksamhet inom handel, transport ...
Fysida AB
Org.nr: 556882-7900
Föremålet för bolagets verksamhet är att beriva öppen hälsovård och sjukvård, föreläsning inom hälso- och sjukvård, sjukgymna- stik, rehabilitering, personlig tränare samt därmed förenlig verksamhet.
HBET KARBOS
Org.nr: 916474-3461
Sjukvårdande och hälsovårdande verksamhet (läkarmottagning, konsultverksamhet samt viss produktutveckling inom sjuk- och hälsovård), samt kapitalförvaltning.
Hälsocentrum i Karlstad AB
Org.nr: 556614-9943
Bolaget skall bedriva kiropraktisk verksamhet, hälsovård och försäljning av hälsoprodukter, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Insight Management AB
Org.nr: 556624-6236
Bolaget bedriver konsultverksamhet inom personlig utveckling och coaching. Bolaget skall också bedriva förebyggande och rehabiliterande frisk- och hälsovård. Bolaget bedriver också uppfödning och tävlingsverksamhet med h ...
Karlstadsföretagens hälsovård ekonomisk förening
Org.nr: 769612-2121
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och deras anställdas välbefinnande genom att bereda hälso- och sjukvård åt dessa samt att verka för rådgivning i medicinska och arbetshygieniska fr ...
Stephan Szöllös AB
Org.nr: 556651-2926
Bolaget skall bedriva hälsovård med särskild inriktning på kiro- praktisk verksamhet samt handel och förvaltning av värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Svenska Hälsoteamet AB
Org.nr: 556811-7948
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utbildning, personlig utveckling, coaching, behandlingar och konsultationer inom hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Tingvalla Naprapatklinik AB
Org.nr: 556899-3603
Bolaget skall bedriva naprapati, massage och andra relaterade behandlingar inom frisk och hälsovård. Bolaget skall dessutom hyra ut rum och lokaler till andra med likartad verksamhet.