Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Karlskrona

B.L.M. i Karlskrona AB
Org.nr: 556233-9456
Bolaget ska bedriva sjuk- och hälsovård jämte tandvård, medicinsk konsult- och undervisningsverksamhet, utveckling, inköp och försäljning av ergonomiska hjälpmedel, jämte idka därmed förenlig verksamhet.
Doflex AB
Org.nr: 556934-8997
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva sjuk- och hälsovård, medicinsk konsult- och undervisningsverksamhet inom detta område, jämte därmed förenlig verksamhet.
Master Key's Consult AB
Org.nr: 556272-1844
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster i administration och säkerhet till företag och organisationer samt hälsovård.
Nyholm & Montelius AB
Org.nr: 556157-9631
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och värdepappers- handel, konsultationer inom sjuk- och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Osteopatkliniken Karlskrona AB
Org.nr: 556812-3425
Bolaget ska bedriva verksamhet inom träning, hälsovård och friskvård samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
THOBLI Konsult AB
Org.nr: 559023-3762
Bolaget skall bedriva utveckling och revision av ISO system (kvalité, arbetsmiljö och miljö). Risk och säkerhetshantering samt utredningsverksamhet inom området och därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriv ...