Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Huddinge

Adaptations Reserver - center (AR - center) HB
Org.nr: 969708-6917
Kurser i frisk- och hälsovård, försäljning av hälsoprodukter, produktion och försäljning av multimediaprodukter.
Cannerfelt Vård och Hälsa AB
Org.nr: 556812-3219
Bolaget ska bedriva läkarmottagning och sjuk- och hälsovård samt utbildning, konsulttjänster och föredrag inom hälso- och sjukvård samt därmed förenlig verksamhet.
Dimple Music & Health AB
Org.nr: 556881-8974
Bolaget skall producera muskikaliska arrangemang och bedriva hälsovård samt idka därmed förenlig verksamhet.
Glömstapoolen AB
Org.nr: 556791-9054
Aktiebolaget ska bedriva hälsovård, bemanning inom hälsovård samt omvårdnad i hemmet och övriga hushållsnära tjänster och därmed förenlig verksamhet.
HEJA hälsovård AB
Org.nr: 556696-3996
Företagets kärna består av läkarmottagningen, men ett antal andra varor och tjänster med klar anknytning till det medicinska området saluförs.
LaNi Service AB
Org.nr: 556138-0881
Bolaget skall bedriva kran-, bygg- och marinservice, även administration och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Talan AB
Org.nr: 556064-5615
Aktiebolaget ska bedriva sjuk- och hälsovård, medicinsk konsult- verksamhet samt handel med lös egendom inom ovanstående områden ävensom idka därmed förenlig verksamhet.