Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Höllviken

Aktiv Hälsa Nordic AB
Org.nr: 556849-9817
Sjukvårdande behandlingar genom sjukgymnastik, fysioterapi, akupunktur, idrottsmedicinsk rehabilitering, ortopedisk manuella terapier, elektroterapier, KBT-inriktad terapi, smärtrehabilitering samt förebyggande hälsovård ...
Dr P Häggström AB
Org.nr: 556835-1331
Aktiebolaget ska bedriva sjuk- och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Handmade Software Malmö AB
Org.nr: 556506-0968
Bolaget skall bedriva tjänster och tillämpningar inom datakonsultation, projektering, konstruktion och programmering av automationsutrustningar och persondatorbaserade system samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ...
Hopp & Dopp AB
Org.nr: 556857-0252
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva badanläggning och hälsovård och därmed förenlig verksamhet.
Kvinnohälsan - Gyn Art AB
Org.nr: 556129-3498
Bolaget skall bedriva sjukvård, konsultverksamhet inom sjuk- och hälsovård samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter, samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Robert Henning Active Life AB
Org.nr: 556564-9612
Bolaget skall beriva konsultationer inom frisk- och hälsovård, import och export jämte försäljning av sportartiklar, utbildning och träning avseende racketsporter, förädling av textiler, handel med värdepapper, förvaltni ...