Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Hägersten

BVC Barntorget Axelsberg AB
Org.nr: 556741-8636
Bolaget ska bedriva sjuk- och hälsovård för barn samt därmed förenlig verksamhet.
Checkit Health Care AB
Org.nr: 556791-9112
Bolaget ska bedriva hälsovård som i första hand inriktar sig på företagshälsovård. Företaget kommer även bedriva utbildning och ha försäljning av hälsovårdsrelaterade produkter.
Gluteus AB
Org.nr: 556608-0981
Bolaget skall bedriva hälsovård och kursverksamhet i anslutning därtill och därmed förenlig verksamhet.
ped doc AB
Org.nr: 556847-5502
Bolagets verksamhet avser konsult inom sjuk- och hälsovård och därmed förenlig verksamhet.
Roo Service AB
Org.nr: 559010-2371
Bolagets verksamhet skall vara att direkt eller indirekt, på uppdrag eller i egen regi, med egen personal eller inhyrda konsulter, bedriva sjuk- och hälsovård och omsorg, samt uthyrning av personal inom vård och service, ...
Senamoksh AB
Org.nr: 556637-4038
Bolaget skall bedriva sjuk- och hälsovård, forskning och utbildning, support och underhåll inom PC och nätverk samt förvalta värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
STRESSLESS konsulter i Stockholm HB
Org.nr: 969653-6508
Utveckling, försäljning och produktion av varor och tjänster inom förebyggande hälsovård, rehabilitering och personlig utveckling inklusive stresshantering och qigong, samt personal och organisationsutveckling, text, bil ...