Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Gävle

Frimeda HB
Org.nr: 916585-3897
Hälsoundersökningar, förebyggande hälsovård, idrottsskade- och dataverksamhet samt undervisning
Gävle Kinesiologicenter AB
Org.nr: 556832-8933
Bolaget skall utöva undersökning och behandling inom kinesiologi, hålla utbildningar och kurser inom förebyggande hälsovård och stresshantering, bedriva försäljning av vitaminer och mineraler samt därmed förenlig verksam ...
Hjelm & Hjelm AB
Org.nr: 556947-9263
Bolaget ska arbeta inom konsultation inom sjuk- och hälsovård, personal- och organisationsutveckling, coaching, språk samt därmed likartad verksamhet. Bolaget skall dessutom bedriva handel med värdepapper
Karin och Monicas HB
Org.nr: 969676-2526
Friskvård och hälsovård med olika former av massage,zonterapi, stresshantering och solning.
Klemedivasto AB
Org.nr: 556937-9299
Bolaget ska bedriva medicinsk verksamhet i egenskap av hälsovård inom uthyrning av personal, utbildning, konsultation i medicinska frågor, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Lamekan AB
Org.nr: 556956-7869
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom hälsovård.
Lotta Melin AB
Org.nr: 556212-5921
Aktiebolaget ska bedriva undersökning, blodprovstagning och behandling inom kinesiologi, bedriva fruktodling, försäljning av hälsokost, hålla föreläsningar och utbildningar inom förebyggande hälsovård och stresshantering ...
Medal Hälsa AB
Org.nr: 556782-8164
Föremålet för bolagets verksamhet är klinisk verksamhet, konsultverksamhet samt föreläsning och utbildning inom sjuk- och hälsovård och därmed förenlig verksamhet.
Proxi Vård AB
Org.nr: 556595-1331
Bolaget skall bedriva uthyrning av personal, huvudsakligen inom vårdsektorn (sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, sjukgymnaster, läkarsekreterare), bedriva verksamhet med hälso- och sjukvård vid mottagning (öppen vår ...
Ravina Hälsovård AB
Org.nr: 556926-3626
Bolagets verksamhet är att bedriva läkarpraktik, uthyrning av läkare och därmed förenlig verksamhet.
Vitamina Hälsovård AB
Org.nr: 556827-7650
Hälsovård och därmed förenlig verksamhet.