Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Fristad

Frigym AB
Org.nr: 556801-0481
Bolaget skall bedriva gymverksamhet, frisk- & hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Johnsen Invest & Consulting AB
Org.nr: 556851-2528
Bolaget ska äga andra företag, förvärva och drifta fastigheter, bedriva konsultverksamhet inom hälsovård och företagsaffärer samt idka därmed förenlig verksamhet.
Svensk lokalutveckling AB
Org.nr: 556775-4998
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnation, underhåll och reparationer av fastigheter och byggnader samt därmed förenlig verksamhet samt hälso- och sjukvård, vaccinationsverksamhet och konsultverksamhet inom finanse ...