Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Falun

Dr Johannes Lindh AB
Org.nr: 556901-6370
Aktiebolaget ska bedriva läkarpraktik, sjukvård, hälsovård, utbildningverksamhet inom sjuk- och hälsovårdsområdet, förvaltning av och handel med värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Hederskog Konsult AB
Org.nr: 559035-7348
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektledning, data, kartproduktion samt hälsovård och därmed förenlig verksamhet.
Lugnets Fysiocenter AB
Org.nr: 556407-6981
Bolaget skall bedriva sjukgymnastik, rehabilitering, förebyggnade hälsovård, utbildning samt försäljning i samband med ovan, samt därmed förenlig verksamhet.
Molander Ortopedkonsult AB
Org.nr: 556244-8810
Bolaget skall bedriva allmänpraktik, hälsovård, undervisning och utvecklingsarbete inom ortopedisk kirurgi, bedriva musikalisk och grafisk design och produktion, samt utföra konsultuppdrag inom musik, grafik, koreografi ...
Mottagning Bergmästaren AB
Org.nr: 556577-1432
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva allmänpraktiserande sjuk- och hälsovård med inriktning på psykiatri samt utföra medicinska översättningar och därmed förenlig verksamhet.
SHW Bemanning AB
Org.nr: 559009-0196
Aktiebolaget ska bedriva bemanning inom sjuk och hälsovård och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva konsultverksamhet inom bemanningsbranschen. Bolaget ska även handla med värdepapper.