Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Eskilstuna

ALLENOM AB
Org.nr: 556867-6158
Aktiebolaget ska bedriva postorderhandel, detaljhandel, samt friskvård och hälsovård, samt bedriva handel'export med entreprenad och jordbruksmaskiner, lokalvård och bygg, personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhe ...
Borsökna Läkartjänst AB
Org.nr: 556386-7729
Bolaget skall bedriva läkarverksamhet, sjuk- och hälsovård, undervisning, köp och försäljning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
DES-sal AB
Org.nr: 556939-0056
Aktiebolaget ska bedriva sjuk- och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Frykstad Ortopedkonsult AB
Org.nr: 556446-0300
Bolaget skall utföra hälsokontroller, fysiologiska tester, utöva läkarpraktik, utbildning i hälsovård, försäljning av hälsoprodukter, bedriva avel och tävling med hästar samt äga och förvalta fastigheter och därmed fören ...
Hälso o Laserspecialisterna Mälardalen KB
Org.nr: 969616-6678
Massagebehandling, hälsovård, musikunderhållning (sjungande massörerna) Medicinsk laserbehandling, hjälpmedel för Rehab.
Loran AB
Org.nr: 556832-2266
Bolaget skall bedriva sjuk- och hälsovård, investera i bolag med inriktning mot elektroniska produkter, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Måsholmen AB
Org.nr: 556669-1449
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva skärgårdsservice med entreprenader och sjötransporter, utbildning inom hälsovård, äga och förvalta fast egendom samt bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig ver ...
Valapharma AB
Org.nr: 556666-3612
Bolaget skall bedriva artdesign och layout, medicinsk hälsovård samt idka därmed förenlig verksamhet.