Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Eksjö

Bläckhornet Psykiatrikonsult AB
Org.nr: 556645-8054
Bolaget skall bedriva konsultatioin, utredning och behandling inom de medicinska specialiteterna allmänmedicin, allmän psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, gynekologi och obsterik samt verksamhetsområdena hyperbar- och ...
Höglandets Idrottsklinik AB
Org.nr: 556852-0463
Föremålet för bolagets verksamhet är öppen mottagning i hälso- och sjukvård, idrottsmedicin och testverksamhet, föreläsningar och förebyggande hälsovård samt företagshälsovård och därmed förenlig verksamhet.
Rehab Resurs Anna Wijkström AB
Org.nr: 556698-1063
Bolaget skall bedriva förebyggande hälsovård, konsultationer inom området för försäkringsläkartjänster, översättningstjänster samt därmed förenlig verksamhet.