Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Djursholm

Asomeda Development AB
Org.nr: 556902-1156
Bolaget skall bedriva primärvård, husläkarverksamhet, habilitering, palliativ medicin, företagshälsovård, förebyggande hälsovård som vaccinationer, hälsoundersökningar, medicinsk utbildning och konsultverksamhet. Tillhan ...
Assisted Reproduction Stockholm AB
Org.nr: 556917-0557
Sjuk- och hälsovård. Medicinsk forskning, utveckling och undervisning. Konsultverksamhet inom medicin särskilt reproduktionsmedicin. Handel med värdepapper.
Bobtail Nordic Pharma AB
Org.nr: 556905-4116
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka handel med och tillverkning av produkter för hälsovård, sjukvård och frikvård samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta lös egendom däriblan ...
Djursholms Träningscenter AB
Org.nr: 556644-5069
Bolaget skall bedriva frisk- och hälsovård samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget bedriver även caféverksamhet, försäljning av träningskläder samt utbildning och kurser inom friskvård och hälsa. Bolaget ska til ...
Ingrid Hellsing AB
Org.nr: 556097-0203
Bolaget skall bedriva hälsovård, sjukvård och därmed förenlig verksamhet.
Mahnoush Sommerland AB
Org.nr: 556916-1358
Bolaget skall bedriva primärvård, husläkarverksamhet, företagshälsovård, förebyggande hälsovård som vaccinationer, hälsoundersökningar, medicinsk utbildning och konsultverksamhet, samt flygmedicinska undersökningar samt ...
Pharma Consortium AB
Org.nr: 556975-7700
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att idka tillverkning av och handel med produkter för hälsovård, sjukvård och friskvård, att idka finansrörelse, att äga och förvalta fast och lös egendom, däribland aktier oc ...
Samsara Medicin AB
Org.nr: 556376-8588
Bolaget skall bedriva sjukvård, förebyggande hälsovård och rehabilitering samt främja medicinsk utveckling och inhämta internationella rön. Dessutom bedriva utbildning inom detta område. Vidare skall bolaget skriva och u ...
Svensson & Co i Djursholm AB
Org.nr: 556477-3827
Konsulttjänser inom sjukvård och hälsovård.
TINNIO INVESTMENT AB
Org.nr: 556353-1762
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper och fastigheter samt konsultativ verksamhet inom ekonomi, marknadsföring, ADB och utbildning samt försäljning av produkter till konsument inom förebyggande hälsovård samt anna ...
Vitre Kark & Partners AB
Org.nr: 556580-0132
Bolaget skall bedriva konsultation, försäljning, import och export inom kommunikation, information, media, design, reklam, marknadsföring, ekonomi, resor, underhållning, växter, hälsovård, friskvård, sjukvård, medicintek ...