Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Danderyd

Djursholms Doktorn AB
Org.nr: 556583-3547
Bolagets verksamhet är att bedriva sjuk- och hälsovård ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ellen AB
Org.nr: 556419-2663
Bolaget skall bedriva utveckling, produktion och försäljning av produkter inom sjuk-, hygien-, frisk-, kropps- och hälsovård. Dagligvaruhandel, kapitalförvaltning samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhe ...
Go On-International HB
Org.nr: 969659-3178
Produkter för hälsovård och rehabilitering såsom kryckkäppar samt därmed förenlig verksamhet.
Hälsa på minuten Sverige AB
Org.nr: 556894-2006
Föremålet för företagets verksamhet är att sälja hälsovård och därmed förenliga tjänster och produkter till privatpersoner och företag.
MEDI-ÅKER AB
Org.nr: 556445-6654
Bolaget skall bedriva hälsovård, konsultation samt köp och förmedling av varor och tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Orbitalis AB
Org.nr: 556812-0991
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom sjuk och hälsovård, samt läkartjänster, utbildning och produktion av utbildningsmaterial inom Sverige och utomlands och därmed förenlig verksamhet.
Pharmaprim AB
Org.nr: 556973-2281
Bolaget ska bedriva handel med produkter och tjänster inom hälsovård, sjukvård och friskvård samt därmed förenlig verksamhet.
Prognos SHV AB
Org.nr: 556207-5746
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom områdena organisations- och affärsutveckling, sjuk- och hälsovård, informationssystem och ekonomi, bedriva värdepappersrörelse, äga och förvalta fast och lös egendom sa ...
Scandinavian Development Services AB
Org.nr: 556894-5231
Bolaget ska bedriva utvecklingsprojekt inom hälsovård, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.