Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Bromma

ADVITA AB
Org.nr: 556539-4359
Bolaget skall bedriva öppen verksamhet inom sjuk- och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Bencompany AB
Org.nr: 556999-0608
Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av fast egendom och värdepapper, utöva legitimerad hälsovård inom psykologi, samt övrig därmed förenlig verksamhet.
BETT Tandteknik Holding AB
Org.nr: 556816-9279
Bolagets verksamhet skall vara att tillverka dentaltekniska produkter, tillhandahålla tandtekniska tjänster samt även hälsovård. Bolaget skall också bedriva verksamhet inom redovisning och affärsutveckling. Bolaget skall ...
Byfors & Co AB
Org.nr: 556861-1817
Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster inom sjuk- och hälsovård, bedriva catering- och restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Delvins Trygghälsa AB
Org.nr: 559024-1203
Läkartjänster, hälsovård, vårdcentral därmed förenlig verksamhet.
Elisabet Schell KB
Org.nr: 969664-5127
Sjuk- och hälsovård, arbetsmiljö, stresshantering, friskvård, ergonomi, information, behandling med sjukgymnastik och läkarvård, rehabilitering.
Fitness Media i Sverige AB
Org.nr: 556600-2480
Bolaget skall bedriva konsulttjänster avseende tidningsproduktion, friskvård, hälsovård, sportaktiviteter, produktion av böcker inom friskvård, hälsovård och sport, arrangemang avseende resor och träningsläger inom frisk ...
innovidea - aspiring innovations AB
Org.nr: 559018-3850
Bolaget skall bedriva affärs-, konsult- och utvecklingsarbete inom medicinsk teknik och utbildning med inriktning på förbättrings- och utvecklingsåtgärder inom nationell och internationell sjuk- och hälsovård samt annan ...
L.E.J.F AB
Org.nr: 556804-3474
Bolaget ska tillhandahålla tjänster och utbildning inom sjuk- och hälsovård, forskning och utveckling inom läkemedel och medicinteknik, bedriva skönhetsvård, handel med värdepapper, inredning och fastigheter samt därmed ...
Luntis Friskvårdsstudion AB
Org.nr: 556512-3519
Bolaget skall bedriva frisk- och hälsovård samt härmed jämförlig verksamhet.
Medicare Hedge Holding AB
Org.nr: 556652-5688
Bolaget skall bedriva läkarverksamhet, forskning, förebyggande hälsovård och rehabilitering samt kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Paraplyet Läkarservice AB
Org.nr: 556688-9142
Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvård samt ekonomisk, pedagogisk, psykologisk, administrativ och medicinsk konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva och följa forskning och utvec ...
PROMENTASTIFTELSEN - STIFTELSE FÖR MENTAL HÄLSO- VÅRD
Org.nr: 802014-021900001
SJUK- OCH HÄLSOVÅRD OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE VERKSAMHET
Rstyrka HB
Org.nr: 969766-1453
Företaget ska bedriva distrubition, inköp och försäljning utav tjänster och produkter inom frisk och hälsovård till företag och privatpersoner
Swebrew AB
Org.nr: 556661-7147
Teknisk konsultation inom energi och bryggerinäringen samt konsultation inom sjuk och hälsovård.