Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Borlänge

Avonova Vård i Dalarna AB
Org.nr: 556800-9277
Aktiebolagets verksamhet ska vara sjuk- och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Byréns Entreprenad & Hälsa AB
Org.nr: 556756-5840
Bolaget ska bedriva hälsovård, gatuentreprenader, skogsarbeten, grävarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Företagshälsovården i Borlänge m.o. ek.för.
Org.nr: 782600-3258
Föreningen har till ändamål att bereda sjuk- och hälsovård åt medlemmarnas anställda.
Platinhälsan AB
Org.nr: 556909-6174
Aktiebolaget skall bedriva sjuk- och hälsovård och därmed förenlig verksamhet.
Skandinavisk Hälsovård AB
Org.nr: 556596-1975
Bolaget skall bedriva bemanningsverksamhet, rekryteringsverksamhet och konsultuppdrag inom svensk sjukvård samt därmed förenlig verksamhet.