Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Boden

HBet Extend Friskvård
Org.nr: 969742-0892
Bedriva friskvård och förebyggande hälsovård ute på företag. (Massage, naprapat, sjukgymnastik, ergonomironder, arbetsterapi, träning, föreläsningar och kostrådgivning.) Försäljning av t.ex. kosttillskott, träningsutrust ...
Mercadia Försäljning AB
Org.nr: 556468-3307
Föremålet för bolagets verksamhet är detaljhandel med gourmé- och kioskvaror, gräv och schaktarbeten, skönhets- och hälsovård, försäljning av skönhets- och hälsoprodukter och därmed förenlig verksamhet.
Olovssons Tekniska Service I Norr KB
Org.nr: 969681-9706
Bedriva försäljning inom förebyggande hälsovård, hemelektronik och service inom hemelektronik, radio & TV utrustning samt mobiltelefoner.
Själagott i Boden KB
Org.nr: 969674-1918
Förebyggande hälsovård.