Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Billdal

Active Care Sverup AB
Org.nr: 556388-8766
Föremålet för bolagets verksamhet är att marknadsföra, sälja och distribuera produkter för hälsovård, sjukvård och friskvård samt även idka därmed förenlig verksamhet.
Hägge Consulting AB
Org.nr: 556836-9481
Bolaget ska tillhandahålla tjänster inom utbildning, frisk- och hälsovård och därmed förenlig verksamhet.
Lannfelt Psykoterapi & Utbildning AB
Org.nr: 556509-1211
Bolaget skall bedriva hälsovård och psykoterapi samt undervisning i anslutning härtill, riktad mot institutioner, organisationer och enskilda ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Stalfors Care AB
Org.nr: 556605-4119
Bolaget skall bedriva läkarverksamhet samt konsultation, rådgivning och utbildning inom området sjuk- och hälsovård, rådgivning och utbildning inom data och därmed förenlig verksamhet.
Tel anders AB
Org.nr: 556801-3352
Bolaget ska bedriva konsultationer, projekterings- och installationsarbeten inom telecombranschen, reparation och renovering av båtar, rehabilitering och utbildning inom hälsovård.
Telma AB
Org.nr: 556918-2982
Konsulttjänster inom hälsovård och byggbranschen.