Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsokost i Västra frölunda

ConVida AB
Org.nr: 556864-4867
Bolaget ska bedriva friskvård och hälsorådgivning samt därmed förknippad verksamhet.
DCG Nordic AB
Org.nr: 556573-0594
Bolaget skall tillverka, marknadsföra och sälja homeopatiska läkemedel och naturmedel samt idka därmed förenlig verksamhet.
Göteborg Pack AB
Org.nr: 556857-2027
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av emballage och livsmedel samt import och export av emballage och livsmedel. Försäljning av engångsartiklar såsom take-away muggar, pizzakartonger, pappersrullar, servetter. Även imp ...
Hälsa & Egenvård Frölunda Torg AB
Org.nr: 556501-6325
Bolaget skall bedriva försäljning av hälsokost och sjukvårdsartiklar samt äga och förvalta värdepapper, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Hälsobutiken Aira AB
Org.nr: 556890-8718
Handel och Försäljning av hälsokostprodukter och läkemedel samt tjänster och konsultation inom hälsa, friskvård och kost.
Hälsobutiken i Focus AB
Org.nr: 556986-8804
Företaget ska bedriva handel och försäljning av hälsoprodukter och läkemedel samt tjänster och konsultation inom hälsa, friskvård och kost.