Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsokost i Västervik

Engströms Hälsokonsult i Västervik AB
Org.nr: 556789-6880
Bolaget ska tillhandahålla utbildning inom hälsovård, hälsokontroller, akupunturbehandlingar, försäljning av hälso- och sjukvårdsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Fiskartorpet 7 AB
Org.nr: 556812-8739
Bolaget ska bedriva bygg- och snickeriverksamhet, marknadsföring och försäljning av hälso produkter, försäljning av inrednings- detaljer samt fastighets- förvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Forever Business i Mohed AB
Org.nr: 556650-1648
Bolaget ska bedriva försäljning av hälsoprodukter och andra livsmedel samt rådgivnings- och konsultationstjänster i samband därmed och därmed förenlig verksamhet.
Hälsobutiken Grönt Liv AB
Org.nr: 556272-0846
Bolaget skall bedriva detaljhandelsförsäljning av hälsokost- produkter och livsmedel, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Västerviks Hälsoguide AB
Org.nr: 556791-7439
Aktiebolagets verksameht ska vara att tillhandahålla utbildning inom hälsovård, hälsokontroller, akupunkturbehandlingar, försäljning av hälso- och sjukvårdsprodukter, samt därmed förenlig verksamhet.