Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsokost i Västerås

Casia Home & Living HB
Org.nr: 969695-2424
Inköp samt försäljning av produkter inom hälsa (t ex kosttill- skott, hälsosamma livsmedel, kroppsvårdsprodukter, behandlingar som exempelvis hudvård, massage, zonterapi) och skönhet (t ex smycken, hårvårdsprodukter, hud ...
Emzed Fastigheter AB
Org.nr: 556684-5482
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med och uthyrning av fast egendom, lokaler och bostäder samt därmed förenlig verksamhet.
Factor Gym AB
Org.nr: 556858-5482
Bolaget ska bedriva friskvård, träning och försäljning av hälsoprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Göran Goldring Information AB
Org.nr: 556687-1025
Bolagets verksamhet utgörs av att bedriva konsultverksamhet med huvudsaklig inriktning mot dokumentation och presentation av teknikinformation. Bolaget skall även handla med välbefinnandeprodukter såsom magnetprodukter, ...
Hälsokost Tusenskönan i Västerås AB
Org.nr: 556399-5256
Bolaget ska bedriva butik med hälsokost, naturmedel, kosttillskott och rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Lavås-boxen AB
Org.nr: 556562-3856
Bolaget skall bedriva uthyrning av hästboxar och försäljning av material inom hästsport samt idka därmed sammanhängande verksamheter.
Målericenter i Hässlö AB
Org.nr: 556495-0300
Bolaget skall bedriva målningsverksamhet, äga och förvalta fastigheter, köp och försäljning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Nordic Crossroads AB
Org.nr: 556616-9180
Bolaget ska bedriva organisatorisk, finansiell, skatt, juridisk och ekonomisk rådgivning genom egen operativ närvaro hos bolagets kunder. Bolaget skall också för kunders räkning kunna åtaga sig alla funktioner inom områd ...
Svenska Idrottsbokförlaget AB
Org.nr: 556587-1828
Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet och försäljning av idrottslitteratur, tavlor, kristallkollektioner, handel med värdepapper, förvaltning av fastigheter, jord- och skogsbruksverksamhet och därmed förenlig verksamhe ...
Yuphin's Hälsoverkstad och Massage AB
Org.nr: 559018-8719
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara hälsovård, skönhetsvård, massage, fotvård, ansiktbehandlingar, försäljning av hälsoprodukter, hårklippning, spaverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.