Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsokost i Varberg

EBV Hälsoliv i Varberg AB
Org.nr: 556270-0954
Bolaget skall bedriva detaljhandel med hälsokost och naturmedicin, behandlingar, kursverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
IOX AB
Org.nr: 556980-7786
Bolaget skall bedriva handel med livsmedel, redskap för träning, konsultation inom friskvård, samt därmed förenlig verksamhet.
MP Health Sweden AB
Org.nr: 559010-6687
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av hälsorelaterade produtker, bedriva utbildnings- och kursverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Må Bättre i Varberg AB
Org.nr: 556990-4369
Förmålet för bolagets verksamhet är alternativmedicin, behandlande massage, rådgivning och försäljning av kosttillskott och därmed förenlig verksamhet.
NMC NaturMedicinCentrum AB
Org.nr: 556336-6052
Bolaget skall bedriva naturmedicinsk konsultationsverksamhet, försäljning av naturmedicinska produkter, förvaltning av värdepapper och fast egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Noom Wellness AB
Org.nr: 556700-3743
Föremålet för bolagets verksamhet är att driva hälsokostbutik och därmed förenlig verksamhet.
Träslövs VVS Service AB
Org.nr: 556874-5268
Bolaget skall bedriva värme- och sanitetsarbeten, försäljning av sanitets- och hälsoprodukter, handel med värdepapper, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
VindImix AB
Org.nr: 556945-2328
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende förnyelsebar energi, sälja hälsokostprodukter, ha utbildningsverksamhet samt ha därmed förenlig verksamhet.