Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsokost i Svenshögen

AB Kropp & Själ
Org.nr: 556171-4717
Bolaget skall bedriva rörelse inom hälsokostbranschen, konsultverksamhet inom området affärsidéutveckling, marknadsföring strategi samt'ekonomiredovisning samt därmed förenlig verksamhet.
HHN - Human Health in North ek. för.
Org.nr: 769606-6732
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen genom att bedriva affärsverksamhet vari medlemmarna bereds arbete genom att initiera, utveckla, bibehålla och utöka sina affärer och eng ...
Kropp & Själ Malmö AB
Org.nr: 556452-7272
Bolaget skall bedriva detaljhandel inom hälsokostfackhandel och livsmedel samt restaurangrörelse samt idka därmed förenlig verksamhet.