Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsokost i Solna

Biyun Sverige AB
Org.nr: 556649-2228
Bolaget skall bedriva idrott och hälsogymnastik, försäljning av frisk- och hälsovårdsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Cadole AB
Org.nr: 556422-2254
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet inom ekonomi- och fastighetsfrågor. Bolaget skall investera i värdepapper, konst och fastigheter. Bolaget skall förmedla fastigheter och lo ...
DoIQ AB
Org.nr: 559017-4222
Bolaget ska bedriva datakonsultverksamhet inom bland annat utveckling av mjukvara samt test och kvalitetssäkring av programvara samt personaluthyrning av datakonsulter. Vidare ska bolaget bedriva inköp och försäljning av ...
Huvudsta Hälsokost HB
Org.nr: 969757-0852
Försäljning av hälsorelaterade varor.
Hypoxia AB
Org.nr: 556862-6674
Företagets verksamhet är att erbjuda friskvård, idka handel med friskvårdsrelaterade produkter och därmed förenlig verksamhet.
Madal Bal AB
Org.nr: 556964-9808
Uthyrning av kontorstjänster, städuppdrag, import av hälsokost.
MF Sverige AB
Org.nr: 556795-3335
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning av annonser och införanden på internet samt förmedling av sökordsoptimering och andra markandsföringstjänster.
Palante AB
Org.nr: 556927-9291
Bolaget skall bedriva försäljning och uppbyggande av distribution av produkter inom kroppsvård, kosttillskott och sport. Export i mindre omfattning av sportredskap. Import av kroppsvård, kosttillskott och sportprodukter ...
Solna Hälso Klinik AB
Org.nr: 556837-7229
Skönhetsvård och försäljning av hudvårdsprodukter.
Solna Hälsokost HB
Org.nr: 916402-3153
Handel med hälsokost
TegenFitness AB
Org.nr: 556882-1440
Bolaget ska bedriva träningscenter samt köp och försäljning av tillhörande produkter och därmed förenlig verksamhet.