Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsokost i Sandviken

Biker Kingdom AB
Org.nr: 556440-4373
Bolagets verksamhet är import och export av träningskläder och därmed förenlig verksamhet samt konsultverksamhet inom hälsa och fritid och därmed förenlig verksamhet.
NaturligtVis Hälsokost i Sandviken AB
Org.nr: 556886-1206
Föremålet för bolagets verksamhet är att sälja kosttillskott, naturläkemedel och hälsoprodukter samt därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget bedriva hälsokostutbildning samt erbjuda föreläsningar och temadagar ino ...
Resina Sweden AB
Org.nr: 556957-3933
Bolaget ska bedriva produktion och handel av hälsofrämjande produkter för människor och djur därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Sandvikens Hälsokost AB
Org.nr: 556341-2716
Bolaget skall bedriva handel med hälsokostvaror, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.