Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsokost i Oxelösund

Hälsoboden i Oxelösund AB
Org.nr: 556291-7178
Bolaget skall bedriva detaljhandel med hälsoartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
Per Malmqvist i Oxelösund AB
Org.nr: 556349-6875
Bolaget skall bedriva livsmedelshandel, leasing och uthyrning av inventarier, uthyrning och förvaltning av fastigheter samt handel med värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Powerexpress i Oxelösund AB
Org.nr: 556227-7979
Bolaget skall bedriva import och export av näringspreparat, kosttillskott, träningskläder och idka direktförsäljning via butik samt postorder och därmed förenlig verksamhet.