Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsokost i Östersund

EJ's Hälsokost AB
Org.nr: 556339-0581
Bolaget skall bedriva detaljist och grossistförsäljning av hälsokost och naturmedicinprodukter, odla livsmedel, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Go Livsstil KB
Org.nr: 969746-7554
Bolaget ska bedriva kioskverksamhet.
HP Hälsokost AB
Org.nr: 556296-3958
Bolaget skall bedriva detaljhandel inom hälsokost, livsmedel och naturmedicin ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Jämtstark gym AB
Org.nr: 559019-1333
Bolaget skall bedriva kropps- och friskvård, företrädesvis genom sjukgymnastik och gymverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.