Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsokost i Lidingö

HumanComfort J&L AB
Org.nr: 556767-4584
Bolaget skall bedriva försäljning av kontorsmaskiner, kontorsvaror och därmed förenlig verksamhet.
Hälsokraft i Fältöversten AB
Org.nr: 556173-1778
Bolaget skall bedriva detaljhandel med hälsokost, import och försäljning av varor och preparat inom hälsokostbranschen, samt bedriva konsultativ verksamhet inom försäkringsbranschen. Därutöver skall bolaget tillhandahåll ...
LEVA Consulting AB
Org.nr: 556909-1175
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom management, ekonomi och finans samt förvaltning av fastigheter och därmed jämförlig verksamhet.
Lidingö Hälsoklinik AB
Org.nr: 556883-4229
Bolaget ska bedriva verksamhet inom friskvård och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten omfattar försäljning och förmedling av kropps- och ansikstbehandlingar samt skönhetsprodukter, kost och böcker för god hälsa.
Lidingö Ortopedmedicinska Team AB
Org.nr: 556728-5878
Bolaget skall bedriva och förmedla hälso- och sjukvård, befrämja forskning och utbildning inom detta område samt bedriva försäljning av därtill relaterade produkter. Bolaget skall även förvalta lokaler och utrustning, fö ...
Miramadi Training AB
Org.nr: 556748-8019
Bolaget ska bedriva gym, hälsorådgivning samt försäljning av skönhets- och hälsotjänster, försäljning av kosttillskott samt ekologiskt odlade produkter.
MLT Bygg, Design & Trädgård KB
Org.nr: 969650-4498
Förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenliga verksamheter. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom byggsektorn, bygg- och inredningsdesign, trädgårdsentreprenader, äga och förvalta fast egendom sam ...
Nordic Personal Training AB
Org.nr: 556616-2508
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av kosttill- skott, naturläkemedel, naturläkemedelsnära produkter, hygien och hudvårdsprodukter, samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom bedriva fysis ...