Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsokost i Kristinehamn

ELGA HB
Org.nr: 969733-2378
Dentala tjänster och service, hälsobefrämjande verksamhet samt handel med konfektion och därmed förenlig verksamhet.
HK Träningscenter AB
Org.nr: 556753-8128
Bolaget ska bedriva gym, rehab, friskvård och träningsverksamhet, försäljning av träningsprodukter, samt äga och förvalta fastig- heter och värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Swedish Trading & Supplements AB
Org.nr: 556947-2052
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva butikshandel med hälsokost även med herr- och damkläder även handel med fordon även äga och hyra ut fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.