Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsokost i Karlstad

AB lottaria Lise-Lotte Karlsson
Org.nr: 556934-8419
Bolaget ska bedriva Frisörverksamhet och hälsoartiklar och därmed förenlig verksamhet.
Din Hälsobutik Vitaminen i Karlstad AB
Org.nr: 556514-3863
Bolaget skall idka handel med hälsoprodukter, naturmedel, kosmetika samt därmed förenlig verksamhet.
Funktionell Träning i Karlstad AB
Org.nr: 556861-6139
Aktiebolaget ska bedriva träningscenter med inriktning mot hälsa och friskvård samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även idka handel med värdepapper.
Kikki Fjelde AB
Org.nr: 556564-5677
Bolaget skall producera och sälja upplevelsearrangemang inom och utom Sverige, och i anslutning därtill hålla föreläsningar och utbildningar kring besöksnäringen. Bedriva marknadsföring och handel med hälsa- och hudvårds ...
Kiropraktor GA AB
Org.nr: 556646-2353
Bolaget skall bedriva kiropraktorverksamhet, försäljning av hälsoprodukter och därmed förenlig verksamhet.