Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsokost i Hässleholm

Aktiebolaget Everkost
Org.nr: 556226-0884
Bolaget skall bedriva handel med hälsokostprodukter, samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
J.K.Fitness AB
Org.nr: 556939-9883
Bolaget skall bedriva friskvård, gym, motion, massage och försäljning av friskvårdsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Jörgens Massage och Hälsa i Hässleholm AB
Org.nr: 556888-5544
Aktiebolaget ska bedriva massage samt försäljning av kosttillskott samt därmed förenlig verksamhet.
Naturform AB
Org.nr: 556504-9243
Bolaget skall bedriva handel med hälsoprodukter,handel med värdepapper,förvaltning av fast och lös egendom, samt uppförande av fastighet jämte därmed förenlig verksamhet.