Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsokost i Borlänge

Borlänge Hälsokost AB
Org.nr: 556503-1613
Bolaget skall bedriva försäljning av hälsokostprodukter,väskor och skor, äga och förvalta aktier för dotterbolag och därmed förenlig verksamhet.
Christian Havi AB
Org.nr: 556944-4507
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet framförallt inom områdena snickeri och svetsning. Bolaget ska även bedriva gymverksamhet samt personlig träning och kostrådgivning inom densamma tillika försäljning av kosttillskot ...
Falu Hälsokost AB
Org.nr: 556256-7882
Bolaget skall bedriva försäljning av hälsokostvaror, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
High Tech Scandinavia AB
Org.nr: 556873-7927
Bolaget skall bedriva import, export, internetförsäljning, butiksförsäljning och grossistförsäljning, hälsokost och hälsobehandlingar, hemelektronik samt därmed förenlig verksamhet.
Hälsoprodukter i Dalarna AB
Org.nr: 556775-7876
Bolaget ska bedriva försäljning av hälsoprodukter och terapeutisk verksamhet för människor och djur i form av akupunktur och homeopati, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Kosttillskottet i Borlänge AB
Org.nr: 556963-2523
Bolaget ska bedriva försäljning av kosttillskott, hälsokost, kläder samt därmed förenlig verksamhet.
Wallmark & Co HB
Org.nr: 969675-8284
Handel med homeopatica, naturläkemedel, klinikverksamhet och butik.