Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsokost i Billdal

Friskare Företag Väst AB
Org.nr: 556679-2619
Bolaget skall vara holdingbolag samt bedriva friskvårdsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Greenline Consulting HB
Org.nr: 969735-9397
Försäljning av hälsoprodukter. Hjälpa småföretagare med ekonomi och redovisning, konsultation i bokföring och ekonomi och även konsultation i databranschen.
Helena Berggren AB
Org.nr: 556731-2219
Aktiebolags verksamhet ska vara att bedriva försäljning av näringspreparat samt kurser och utbildning inom kostrådgivning även tillhandahålla administrativa och tekniska konsulttjänster.