Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsokost i Arvika

Arvika Hälsokost AB
Org.nr: 556726-8932
Bolaget skall bedriva detaljhandel med hälsokostprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Naturens Vårdande Händer AB
Org.nr: 556939-4132
Bolagets verksamhet omfattar försäljning av skönhets - och hälsoprodukter, bedriva konsultverksamhet inom personal förmedling, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
SSF Falleberget AB
Org.nr: 556813-2939
Bolaget ska bedriva gymverksamhet, försäljning av gymredskap och kosttillskott, försäljning av hälso- och friskvårdstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Super Seeds AB
Org.nr: 556928-9688
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av hälsokostprodukter samt därmed förenlig verksamhet, att bedriva caféverksamhet samt försäljning av böcker.
WIRA K AB
Org.nr: 556264-4822
Bolaget ska bedriva komplementär terapeutverksamhet för människor och djur och i samband med det kurser och föreläsningar samt idka därmed förenlig verksamhet.