Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gynekologi i Uppsala

CORDEAL AB
Org.nr: 556355-4756
Bolaget skall bedriva läkarpraktik företagshälsovård samt forskning, utbildning och konsultation inom medicin, kirurgi och gynekologi, även som import av läkemedelsutrustning, datautrustning samt fordon och därmed förenl ...
Cosmodemian AB
Org.nr: 556931-5905
Företaget ska bedriva medicinsk vård och forskning inom primärt området allmänkirurgi och gynekologi.
Ekeby gynmottagning AB
Org.nr: 556944-2741
Specialiserad hälsovård inom gynekologi och obstetrik samt utbildning. Konsultarbete inom hälsosjukvård.
Gyn-teamet KLK AB
Org.nr: 556971-3968
Bolaget ska bedriva läkar- och vårdtjänster inom specialområdena gynekologi och obstetrik samt därmed förenlig verksamhet.
Sankta Johanna AB
Org.nr: 556764-6624
Bolagets verksamhet ska vara att utöva klinisk verksamhet inom obsterik och gynekologi samt därmed förenlig verksamhet ävensom utveckling, forskning och utbildning inom samma område.
Sankta Linnéa AB
Org.nr: 556832-1805
Aktiebolagets verksamhet skall vara att utöva klinisk verksamhet inom obstetrik och gynekologi samt annan därmed förenlig verksamhet ävensom forskning och utbildning inom samma område.
Turnip Med HB
Org.nr: 969659-9464
Medicinsk verksamhet inom gynekologi, obstetrik och urologi, allmän medicin samt undervisning inom dessa områden, fastighetsförvaltning handel med värdepapper och därmed jämförlig verksamhet.
Åkerud Gynecology and Research AB
Org.nr: 556967-2826
Verksamheten bedriver vård, medicinsk utveckling och forskning med fokus på gynekologi och kvinnohälsa.
Åkerud Medical Consulting AB
Org.nr: 556921-2268
Läkare inom gynekologi och kirurgi. Medicinsk forskning och utveckling. Medicinsk rådgivning.