Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gynekologi i Norrköping

Benstödet AB
Org.nr: 556430-4151
Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvård med särskild inriktning på gynekologi, friskvård och motion, utbildning och forskning inom samma område samt annan därmed förenlig verksamhet.
Stalo AB
Org.nr: 556947-5683
Läkarverksamhet inom framför allt obstetrik och gynekologi. Samtal och rådgivning i sociala frågor, relationer, barnlöshet och abort.