Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gynekologi i Höör

Örnfeldt Gynkonsult AB
Org.nr: 556954-1096
Bolaget skall bedriva gynekologisk hälso- och sjukvård, mödrahälsovård, utbildning och rådgivning inom gynekologi och obstetrik samt annan därmed förenlig verksamhet.