Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gynekologi i Danderyd

Aktiebolaget Medgun
Org.nr: 556249-1927
Bolaget ska bedriva medicinsk forskning och undervisning inom ämnesområdena obstetrik, gynekologi och ortopedi, allmän läkarvård samt värdepappers- och fastighetsförvaltning, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet ...
Falconer Medical AB
Org.nr: 556499-7491
Bolaget skall bedriva sjukvårdande behandlingar inom medicin, gynekologi, sjukgymnastik, förebyggande företagshälsovård samt idka därmed förenlig verksamhet. Produktutveckling av tekniska och ergonomiska hjälpmedel, kons ...
Gynekologmottagning Ninna Robéus AB
Org.nr: 556020-4892
Bolaget skall driva gynekologmottagning och utbildning inom området gynekologi samt därmed förenlig verksamhet.
Isifer AB
Org.nr: 556599-4968
Bolaget skall äga samt ägna sig åt forskning, klinisk utveckling och kommersialisering av innovationer inom obstretik och gynekologi, samt därmed förenlig verksamhet.
Medolor AB
Org.nr: 556815-1277
Bolaget ska bedriva medicinsk forskning, klinisk verksamhet och undervisning inom ämnesområdena obstetrik, gynekologi och ortopedi, allmän läkarvård samt bedriva utvecklingsarbete med sjukvård och kirurgisk verksamhet i ...