Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gym i Vännäsby

Friskvårdscenter i Vännäsby AB
Org.nr: 556753-8672
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva gym, friskvård, motion inom friskvårdsbranschen genom tllhandahållande av lokal och utrustning. Äga och förvalta aktier, värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verk ...
FVC Fastigheter AB
Org.nr: 556819-4632
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva gym, friskvård, motion inom friskvårdsbranchen genom tillhandahållande av lokal och utrustning. Äga och förvalta aktier, värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verk ...