Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gym i Umeå

Mammut HB
Org.nr: 969605-9592
Gym samt därmed förenlig verksamhet.
Tenton Gym AB
Org.nr: 556483-3324
Aktiebolaget ska bedriva gymverksamhet, försäljning av kläder och livsmedel.
Umeå Hälsostudio AB
Org.nr: 556347-0953
Bolaget skall bedriva gym, samt idka därmed förenlig verksamhet.